Regulamin serwisu Gaming-CoreDefinicje

Usługodawca- Serwis internetowy działający pod adresem www.gaming-core.pro dostarczający usługi dostępu do usług zawartych podczas aktywacji usługi prowadzony przez osobę fizyczną na podstawie działalności nierejestrowanej przez Marcin Grabkowski pod adresem Czerwionka-Leszczyny. Adres email do kontaktu: [email protected]

Usługobiorca- Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej będąca zarejestrowana w serwisie.

Serwis Gcore.pl nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang.
1. Serwery

1.1 Jeśli support uzna, że serwer jest nieaktywny lub jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem - serwer może zostać zablokowany.

1.2 Administracja nie ma obowiązku aktywacji każdego serwera.

1.3. Jeżeli po 24h od aktywacji serwera nie wykryjemy na nim ruchu, zostanie zablokowany.

1.4 Wewnątrz serwerów wyświetlane są cyklicznie reklamy.

1.5 Serwis nie pobiera opłat od użytkowników za utrzymywanie serwerów gier z oferty free.

1.6 Płatne serwery są aktywowane natychmiastowo, jednak jeśli łamią regulamin mogą zostać zablokowane do czasu ich edycji przez właściciela.

1.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za instalowane przez Usługobiorcę oprogramowanie i wprowadzane przez usługodawcę modyfikacje w zainstalowanym już oprogramowaniu.

1.8 Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za instalowane oprogramowanie oraz modyfikowanie aktualnie zainstalowanego już oprogramowania.

1.9 Serwery, które mają w nazwie wulgaryzmy mogą zostać zablokowane z tego względu
2. Etap testów [zakończony]

2.1 Podczas testów prawdopodobne będą zaburzenia działania serwerów, w tym resety.

2.2 Niektóre serwery nie będą akceptowane.

2.3. Prosimy klientów, którzy nie są naszymi partnerami o nie publikowanie serwerów jako oficjalnych, ponieważ hosting może przejść wiele zmian, które będą wymagały reinstalacji całego projektu, oraz resetów (wyłączanie serwerów, nie reset plików).3. Reklamy

3.1 Reklamy muszą być o tematyce zbliżonej do tematyki IT.

3.2 Administracja serwisu nie ma obowiązku akceptacji reklamy, jeśli przed usunięciem reklamy nastąpiła opłata z tę reklamę, środki zostaną zwrócone.

3.3 Treść reklamy musi być w formacie krótkiego tekstu, aby zmieściła się w całości na czatach serwerów.
4. RODO

4.1 Serwis zbiera od użytkownika takie dane jak: login, email, hasło, datę rejestracji.

4.2 Usługobiorca ma prawo do wglądu w swoje dane po kontakcie z usługodawcą.

4.3 Usługobiorca ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez zgłoszenie tego faktu usługodawcy.

4.4 Administratorem baz danych jest usługodawca.5. Zasady korzystania z serwisu

5.1 Warunkiem do korzystania w pełni z serwisu jest założenie przez użytkownika konta w serwisie.

5.2 Usługobiorcy nie wolno udostępniać swoich danych (loginu/hasła/adresu-email oraz innych poufnych danych) osobom trzecim.

5.3 Usługobiorca w serwisie ma obowiązek do zachowania kultury słownej i nie używanie słów powszechnie uważanych za wulgarne.

5.4 Usługobiorca może wykorzystywać serwis tylko do takich celów do jakich został stworzony.Pliki cookies

Serwis przechowuje pliki cookies za pośrednictwem Google Analytics w celu przygotowania statystyk odwiedzin serwisu. Dodatkowo gaming-core przechowuje w plikach cookies dane sesyjne, takie jak: login, identyfikator użytkownika.